GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Inwestycje gminne rok 2021

Droga

Modernizacja (przebudowa ) drogi wewnętrznej nr ew. działki 518 od km 0+000 do km 0+260,60 w miejscowości Giełczew Pierwsza (Giełczew Kolonia) stanowiącej dojazd go gruntów rolnych

Koszt inwestycji: 134172,51 zł

Dofinansowanie: Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych FOGR – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

 Kkkk

Autor: Gmina Wysokie
Powrót