GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Inwestycje gminne rok 2021

Staw

Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Gminy Wysokie

Zadanie obejmuje:

  • Kompleksową modernizację budynku GOK i GBP wraz z dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych i zakupem wyposażenia.
  • Rewitalizację terenu przy rzece Wierzbówce w miejscowości Wysokie.
  • Rewitalizację zbiornika wodnego w miejscowości Wysokie.
  • Budowę parkingu przy ul. Jana Kazimierza.
  • Modernizację sceny za budynkiem GOK.
  • Prace naprawcze kopca ziemnego, zbiorowej mogiły żołnierzy rosyjskich z okresu I wojny światowej w miejscowości Giełczew Druga.
Dodatkowo Partner projektu (Parafia w Wysokiem) zamierza wykonać następujące zadania:

Renowacja budynku Kościoła Parafialnego Wysokiem (wymiana instalacji elektrycznej) wraz z zakupem wyposażenia wystawienniczego.

Oznakowanie pomników przyrody na terenie cmentarza parafialnego.

Całość zadania to 2.800.000,00

Dofinansowanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020

 

Autor: Gmina Wysokie
Powrót