GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Inwestycje gminne rok 2019

brak

Szafa kablowo - teletechniczna przy obiekcie Amfiteatru

Źródło dofinansowania: Środki własne

Wartość projektu: 11.070,00 zł
Dofinansowanie: 0,00 zł
Opis: Montaż szafy ze wzmocnioną „wandaloodporną” obudową przy scenie za budynkiem GOK wraz ze sterowaniem oświetleniem parku, oświetleniem amfiteatru oraz placu za budynkiem GOK.
Autor: Gmina
Powrót