r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

XXXVIII sesja Rady Gminy Wysokie VII kadencji

21-09-2018

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie informuje, że XXXVIII sesja Rady Gminy Wysokie VII kadencji odbędzie się 28 września 2018 r. (piątek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej.

Proponowany następujący porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia  XXXV, XXXVI i XXXVII sesji Rady Gminy sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu na realizację zadania publicznego.
 8. Zapoznanie z Informację o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Wysokie za I półrocze 2018 roku.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. Informacja Wójta Gminy z pracy od ostatniej sesji Rady Gminy.
 11. Zapytania i wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy.

 

                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                    Krzysztof  Pop
 
 
 
Stosownie do art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/Dz. U z 2017 r, poz .1875.ze zm./zawiadomienie niniejsze o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software