r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

XXXIX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wysokie VII kadencji

16-10-2018

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie informuje, że XXXIX sesja Rady Gminy Wysokie VII kadencji odbędzie się 18 października 2018 r. (czwartek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej.

Proponowany następujący porządek obrad sesji:


1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Powiatu Lubelskiego na przedsięwzięcie „Odbudowa drogi powiatowej nr 2303L od km 5+ 153 w miejscowości Spławy, gmina Wysokie, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r”.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Wysokie prowadzenia zadania zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2313L/DW 835-Dragany/ w granicach Gminy Wysokie.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok

6. Zamknięcie obrad XXXIX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wysokie.

 

                                                                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                                             Krzysztof  Pop
 
 
 
Stosownie do art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/Dz. U z 2017 r, poz .1875.ze zm./zawiadomienie niniejsze o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software