r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

XXIV sesja nadzwyczajna Rady Gminy Wysokie VIII kadencji

07-05-2021

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie informuje, że XXIV sesja nadzwyczajna Rady Gminy Wysokie VIII kadencji odbędzie się 10 maja 2021 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Wysokie (sala ślubów).

Proponowany następujący porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wysokie.
4. Przedstawienie oceny zasobów pomocy Społecznej za rok 2020 oraz sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem za rok 2020.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Antoniówka stanowiącej własność Gminy Wysokie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Antoniówka stanowiącej własność Gminy Wysokie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dragany stanowiącej własność Gminy Wysokie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Rezerwa stanowiącej własność Gminy Wysokie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Maciejów Stary stanowiącej własność Gminy Wysokie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dragany stanowiącej własność Gminy Wysokie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Giełczew Druga stanowiącej własność Gminy Wysokie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Nowy Dwór stanowiącej własność Gminy Wysokie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w trybie bez przetargowym stanowiącej własność Gminy Wysokie.
14. Podjęcie uchwały w sprawe wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym stanowiącej własność Gminy Wysokie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym stanowiącej własność Gminy Wysokie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym stanowiącej własność Gminy Wysokie.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym stanowiącej własność Gminy Wysokie.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym stanowiącej własność Gminy Wysokie.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie nieruchomości położonych w miejscowości Giełczew Pierwsza.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wysokie.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wysokie.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Wysokie prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu publiczną drogą powiatową Nr 2299L Kosarzew Dolny – Giełczew na odcinku od km 4+758 do km 5+290 w miejscowości Giełczew Druga na terenie Gminy Wysokie.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Biskupie stanowiącej własność Gminy Wysokie.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
26. Zamknięcie obrad XXIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wysokie.

 

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie

                Andrzej Deruś

  

Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r, poz. 713 ze zm.) zawiadomienie niniejsze o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software