r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

XXIII sesja Rady Gminy Wysokie VII kadencji

08-05-2017

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie informuje, że XXIII sesja Rady Gminy Wysokie VII kadencji odbędzie się 12 maja 2017 r. /piątek/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej.

Proponowany następujący porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXII sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości nr 701/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Spławy, stanowiącej własność Gminy Wysokie. 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości nr 701/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Spławy , stanowiącej własność Gminy Wysokie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości nr 592/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Spławy, stanowiącej własność Gminy Wysokie. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości nr 592/6 położonej w obrębie ewidencyjnym Spławy, stanowiącej własność Gminy Wysokie .
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości nr 197/1 położonej w obręb ewidencyjnym Józefin, stanowiącej własność Gminy Wysokie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości  nr 194/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Józefin, stanowiącej własność Gminy Wysokie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości nr 932 położonej w obrębie ewidencyjnym Wysokie, stanowiącej własność Gminy Wysokie.
 12. Informacja Wójta Gminy z pracy od ostatniej sesji Rady  Gminy.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Zapytania i wolne wnioski.
 15. Wyjazd na teren gminy Wysokie- Sprawdzenie stanu dróg i inwestycji.
 16. Zakończenie obrad XXIII sesji Rady Gminy.

                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    Krzysztof  Pop

 
Stosownie do art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/Dz. U z 2016 r,  poz .446 ze zm./zawiadomienie niniejsze o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software