r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Projekt „Wysokie przedszkole” w Gminie Wysokie
Realizacja projektu „Wysokie przedszkole” w Gminie Wysokie
 

Projekt „Wysokie przedszkole” realizowany jest od 1.08.2017 r. do 30.06.2018 r. przez Gminę Wysokie,  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet 12 „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje”, Działanie 12.1 „Edukacja przedszkolna”.

Całkowita wartość projektu: 624 293,22 zł

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 530 649,23 zł

Cel główny projektu: Zwiększona dostępność do edukacji przedszkolnej dla 40 dzieci (20Ki20M) w wieku 3-4 lat oraz zwiększona dostępność do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 38 dzieci (19Ki19M)w wieku przedszkolnym, z terenu gminy Wysokie do końca VI 2018 r.

Projekt obejmuje wsparciem:

  • 20 dzieci (20K, 20M) w wieku 3-4 l. z Gminy Wysokie, które dotychczas nie uczestniczyły w wychowaniu przedszkolnym,
  • 38 dzieci zostanie objętych dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne,

Oferta edukacyjna w ramach projektu:

  • Zajęcia logopedyczne,
  • Gimnastyka korekcyjna,
  • Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne,
  • Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno - emocjonalne,

Rodzice/opiekunowie prawni dziecka zainteresowani zapisem dziecka do przedszkola mogą pobrać i wypełnić dokumenty rekrutacyjne.

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Wysokiem.

Działania podjęte w ramach projektu są bezpłatne.

Wysokie przedszkole
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software