r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

VII sesja nadzwyczajna Rady Gminy Wysokie VIII kadencji

06-05-2019

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie informuje, że VII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wysokie VIII kadencji odbędzie się 9 maja 2019r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej.

Proponowany następujący porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Wysokie za wybitne osiągnięcia uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wysokie.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

6. Przedstawienie oceny zasobów Pomocy Społecznej za rok 2018.

7. Zamknięcie obrad VII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wysokie.

                                                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                            /-/ Andrzej  Deruś

 

Stosownie do art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. poz. 506.) zawiadomienie niniejsze o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software