r. Imieniny:
Wyszukiwarka
 

PlakatMikroprojekt  pn: „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Wysokie” realizowany jest przez Gminę Wysokie w okresie od 02.11.2018 do 31.03.2019. Współfinansowany jest ze środków UE w ramach projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo – Wschodniej współfinansowanego z programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III: „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz Rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Całkowita wartość projektu: 81 600,00 zł, 
Wysokość dofinansowania: 81 600,00 zł

 Celem mikroprojektu jest rozwój kompetencji cyfrowych u 180 mieszkańców Gminy Wysokie, którzy ukończyli 25 rok życia, w tym zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym z e-usług publicznych poprzez skierowane do nich działania szkoleniowe. .

Szkolenia komputerowe skierowane do mieszkańców gminy Wysokie w wieku 25 l i więcej prowadzone  będą w ramach następujących modułów:

  • „Rodzic w Internecie”
  • „Mój biznes w sieci”
  • „Moje finanse i transakcje w sieci”
  • „Działam w sieciach społecznościowych”
  • „Tworzę własną stronę internetową (blog)”
  • „Rolnik w sieci”
  • „Kultura w sieci”.
Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Wysokie
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software