r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Referendum Ogólnokrajowe 2015
Zdjęcie Artykułu

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WYSOKIE z dnia 27 lipca 2015 roku

27-07-2015

w sprawie podziału Gminy na obwody głosowania podaję do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

 

Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 318) w związku z art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 6/98 Zarządu Gminy w Wysokiem z dnia 28 sierpnia 1998 roku w sprawie podziału Gminy na obwody głosowania podaję do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

 

Nr obwodu wyborczego

Granice obwodu

- miejscowości

Siedziba obwodowej komisji do spraw referendum.

Obwód wyborczy Nr 1

Antoniówka, Stolnikowizna

Remiza OSP Antoniówka 125

 

Obwód wyborczy Nr 2

Giełczew Pierwsza, Giełczew Druga, Giełczew Doły, Giełczew Kolonia, Kajetanów, Radomirka

Remiza OSP  Giełczew Pierwsza 1

 

Obwód wyborczy Nr 3

Maciejów Stary, Maciejów Nowy, Rezerwa, Jabłonowo, Słupeczno

Szkoła Podstawowa Maciejów Stary 54A

 

Obwód wyborczy Nr 4

Biskupie, Biskupie Kolonia

Remiza OSP Biskupie 58

Obwód wyborczy Nr 5

Guzówka, Nowy Dwór, Zabłocie

Remizo-Świetlica

 Nowy Dwór 23A

Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Lokal do głosowania korespondencyjnego

Obwód wyborczy Nr 6

Dragany, Łosień, Spławy Wysokie

Biblioteka Gminna w Wysokiem, ul. Rynek Jabłonowskich 3

 

 

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 6 września 2015 r. w godz. 600- 2200

Osoby niepełnosprawne mogą być dopisane na ich wniosek do spisu wyborców w obwodzie Nr 5  przystosowanym dla osób niepełnosprawnych, ponadto wyborca niepełnosprawny może głosować korespondencyjnie(w tym przy pomocy nakładek w alfabecie Braill'a), co powinien zgłosić do UG Wysokie do dnia 24.08.2015r oraz przez pełnomocnika, zgłaszając taki wniosek do 28.08.2015r.

 

 

Wójt Gminy Wysokie

 Anna Wojtas

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software