Program Czyste Powietrze

program
Opublikowane dn. 30-12-2022

Dane liczbowe dot. wdrażania Programu na terenie gminy Wysokie

Efekty realizacji Programu "Czyste Powietrze" w liczbach - stan na 30 września 2022r.


Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 63

Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 53

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 30

Kwota wypłaconych dotacji: 519332,61 zł

(stan na 31.12.2022)

Autor: Gmina Wysokie
Powrót