GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Odnawialne Źródła Energii

Odnawialne źródła energii

Instalacja systemów energii odnawialnej w gminie Wysokie

Nazwa projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej w gminie Wysokie”Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE

 

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz kotłów wykorzystujących biomasę na terenie gminy Wysokie w ramach projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej w gminie Wysokie”

 

Wartość zadania: 4 338 781,20 zł

Realizacja: 2018Logotypy dofinansowania

Cel główny projektu:

Poprawa jakości środowiska naturalnego na terenie Gminy Wysokie wpływająca na wzrost jakości życia społeczności lokalnej oraz zwiększenie konkurencyjności obszaru.

Cele szczegółowe:

  1. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza dzięki montażowi instalacji OZE w gospodarstwach domowych. 
  2.  
  3. Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy w efekcie stosowania alternatywnych źródeł energii.
  4.  
  5. Zmniejszenie obciążeń budżetów gospodarstw domowych.

 

Zakres projektu obejmował dostawę i montaż 397 zestawów kolektorów słonecznych płaskich wspomagających podgrzewanie wody dla potrzeb wody użytkowej w budynkach mieszkalnych w tym: a) 219 zestawów kolektorów słonecznych płaskich składających się z 2 paneli + zasobnik 300 litrów, b) 178 zestawów kolektorów słonecznych płaskich składających się z 3 paneli + zasobnik 300 litrów,

 

Dostawa i montaż 7 szt. kotłów na biomasę dla potrzeb indywidualnych budynków mieszkalnych w tym: a) 6 szt. kotłów grzewczych c.o. + c.w.u. wykorzystujących biomasę - pellet o mocy nominalnej 20 kW, b) 1 kocioł grzewczy c.o. + c.w.u. wykorzystujący biomasę - pellet o mocy nominalnej 24 kW,

Autor: Gmina Wysokie
Powrót