GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Odnawialne Źródła Energii

Odnawialne źródła energii

Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminie Wysokie – etap II

Nazwa projektu: “Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminie Wysokie – etap II” Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE

 

Wartość projektu: 1 400 487,00 zł

Dofinansowanie: 820 838,69 zł

Realizacja: maj 2020 – wrzesień 2022

Logotypy dofinansowania

Cel główny projektu:

Poprawa jakości środowiska naturalnego na terenie Gminy Wysokie wpływająca na wzrost jakości życia społeczności lokalnej oraz zwiększenie konkurencyjności obszaru.

Cele szczegółowe:

 1. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza dzięki montażowi instalacji OZE w gospodarstwach domowych. 
 2.  
 3. Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy w efekcie stosowania alternatywnych źródeł energii.
 4.  
 5. Zmniejszenie obciążeń budżetów gospodarstw domowych.

Zakres projektu obejmuje montaż łącznie 102 instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE). W tym w szczególności:

 • zestawy solarne – 20 szt. (18 szt – 2 panele- 3,4 kW; 2 szt. – 3 panele-5,1kW ), 
 •  
 • kotły OZE – 9 szt. (4 szt. – pellet 20kW; 2 szt. – pellet 25kW; 3 szt.- zgaz. drewno 25kW) 
 •  
 • instalacje fotowoltaiczne (73 szt. – 3,1 kW) Łączna moc zainst. OZE- 0,51 MW. 

Rezultaty projektu: 

 • Roczny spadek emisji gazów ciepl. 157,76 tCO2/rok; 
 •  
 • produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 173,74 MWht/rok; 
 •  
 • produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 227,03 MWht/rok 
 •  
 • zdolność wytwarzania energii cieplnej z OZE  -0,28 MW. 
 •  
 • zdolność wytwarzania energii elektr. z OZE-0,23 MW
Autor: Gmina Wysokie
Powrót