GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Aktualności

Opublikowane dn. 03-06-2024

II sesja nadzwyczajna Rady Gminy Wysokie IX kadencji.

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie informuje, że II sesja nadzwyczajna Rady Gminy Wysokie IX kadencji odbędzie się 7 czerwca 2024 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Wysokiem.

Proponowany następujący porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia I sesji Rady Gminy Wysokie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/37/2019 Rady Gminy Wysokie z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Wysokie za wybitne osiągnięcia uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wysokie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego do roku 2030 Jednostek Samorządu Terytorialnego Porozumienia Partnerskiego „BYSTRZYCA”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wysokie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wysokie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wysokie.
 11. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2023 rok.
 12. Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2023.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad II sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wysokie.

                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy Wysokie

                                                                                                       Jarosław Nowakiewicz

                                         

Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2024 r. poz. 609 ze zm.) zawiadomienie niniejsze o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.

Autor: Przewodniczący Rady Gminy Wysokie
Powrót