GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Aktualności

góry
Opublikowane dn. 18-05-2023

Kolonie letnie dla dzieci rolników

Stowarzyszenie im. Teresy Kras kolejny raz organizuje kolonie letnie dla dzieci rolników. Miejsce kolonii: Biały Dunajec k/Zakopanego, termin: 30.06.2023 – 08.07.2023. Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Wysokie, telefonicznie lub osobiście - pokój nr 9.

Koszt kolonii dla jednej osoby wynosi 1500,00 zł brutto, z tego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 1000,00 zł brutto.
Różnicę wynikająca z kosztów wypoczynku i dofinansowania FSUSR, tj. 500,00 zł pokrywają rodzice. 
 
Organizatorzy zapewniają kompleksową organizację kolonii – transport autokarowy (miejsce zbiórki na terenie gminy Wysokie), zakwaterowanie i wyżywienie, opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, medycznej itd., ubezpieczenie NNW, bilety wstępu itd. (rodzice nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat).
 
WARUNKI, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY DZIECKO MOGŁO SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA:
1. dzieci w wieku 7 — 16 lat, czyli dzieci urodzone po 1 stycznia 2007 roku
2. jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę / emeryturę z KRUS.
Uwaga: ubezpieczenie w KRUS tylko w zakresie emerytalno-rentowym wyklucza możliwość dofinansowania wyjazdu
Uwaga: rodzic/opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS w trakcie trwania turnusu kolonijnego.
3. dostarczenie przez Rodziców kompletu uzupełnionych i podpisanych dokumentów:
a) Zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu (oryginał)
b) Karta kwalifikacyjna uczestnika (3 strony)
oraz, jeśli dotyczy:
3. Oświadczenie - jeśli dziecko posiada inne nazwisko, niż rodzic ubezpieczony w KRUS
4. Kopia właściwego orzeczenia sądu - w przypadku dziecka przebywającego pod opieką inną niż rodziców
 
program kolonii
Autor: Gmina Wysokie
Powrót