Aktualności

sala konferencyjna
Opublikowane dn. 17-04-2023

XLIV sesja Rady Gminy Wysokie VIII kadencji

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie informuje, że XLIV sesja Rady Gminy Wysokie VIII kadencji odbędzie się 24 kwietnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Wysokiem.

 

Proponowany następujący porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XLIII sesji Rady Gminy Wysokie.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Wysokie pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu na realizację zadania publicznego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wysokie na lata 2023-2030.

9. Monitoring Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wysokie na lata 2016-2022.

10. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2022 rok.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Informacja Wójta z pracy od ostatniej sesji Rady Gminy.

13. Zapytania i wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad XLIV sesji Rady Gminy Wysokie.

 

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie

 

       Andrzej Deruś

    

Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2023 r. poz. 40) zawiadomienie niniejsze o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.

Autor: Gmina Wysokie
Powrót