GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Aktualności

plakat
Opublikowane dn. 11-04-2023

Sprzątanie gminy Wysokie z Zakładem Zagospodarowania Odpadów Komunalnych

Akcja sprzątania gminy Wysokie odbędzie się w dniach 17 - 20 kwietnia 2023 r.

Serdecznie zapraszamy na wspólne ,,Sprzątanie Gminy z ZZOK-kiem”!
Po raz kolejny zapraszamy mieszkańców gminy do włączenia się w akcję wspólnego sprzątania gminy z ZZOK-kiem.
Akcja ma na celu promowanie i inicjowanie działań edukacyjnych, dzięki którym zwiększy się świadomość mieszkańców odnośnie segregowania śmieci.
Drugim tematem, na który chcemy zwrócić szczególną uwagę, jest problem powstawania dzikich wysypisk. Do akcji przystąpiło 14 gmin zrzeszonych w Celowym Związku Gmin PROEKOB.
Uczestnicy zostaną zaopatrzeni w worki, kamizelki odblaskowe oraz rękawice ochronne, niezbędne do przeprowadzenia ,,Sprzątania Gmin z ZZOK-iem”.
W akcję na terenie gminy Wysokie zostaną włączone wszystkie szkoły oraz sołectwa. Akcja ma potrwać od 17 do 22 kwietnia 2023 r. Wszystkie odpady w miarę możliwości powinny być posegregowane w odpowiednie worki dostarczone w ramach akcji. Zebrane odpady trzeba dostarczyć najpóźniej do dnia 25.04.2023 r. do godz. 15 00 na teren Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Wysokiem ul. Czysta 110, po wcześniejszym poinformowaniu o takim zamiarze koordynatora akcji Pana Tomasza Bratosa - nr tel. 84 680 62 06 wew. 2.
Z wyznaczonego miejsca odpady zostaną zabrane przez śmieciarki do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach.
W ramach akcji nie będą przyjmowane: opony rolnicze, worki typu big-bag, folie rolnicze, opakowania po środkach ochrony roślin.
Z góry dziękujemy za włączenie się w akcję sprzątania gmin.
 
plakat
Autor: Gmina Wysokie
Powrót