GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Aktualności

sala konferencyjna
Opublikowane dn. 09-02-2023

XLII sesja Rady Gminy Wysokie VIII kadencji

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie informuje, że XLII sesja Rady Gminy Wysokie VIII kadencji odbędzie się 16 lutego 2023 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Wysokiem.

 

 1. Proponowany następujący porządek obrad sesji:
 2. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XL oraz XLI sesji Rady Gminy Wysokie.
 5. Interpelacje i zapytania radnych
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/130/2020 r. Rady Gminy Wysokie z dnia 18 września 2020 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wysokie”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/132/2020 Rady Gminy Wysokie z dnia 18 września 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Wysokie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wysokie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnionej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Informacja Wójta z pracy od ostatniej sesji Rady Gminy.
 15. Zapytania i wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad XLII sesji Rady Gminy Wysokie.

 

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie

       Andrzej Deruś

 

Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2023 r. poz. 40) zawiadomienie niniejsze o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.

Autor: Gmina Wysokie
Powrót