Aktualności

paliwo rolnicze
Opublikowane dn. 17-01-2023

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Wójt Gminy Wysokie informuje o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Wysokie w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r.

 

Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy dołączyć:
- faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 
od    1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r., 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:

132,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Ikona docxKlauzula informacyjna, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [14.58 KB]

Ikona docxOświadczenie o gruntach dzierżawionych, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [15.38 KB]

Ikona pdfWniosek do Kierownika Biura Powiatowego ARIMR o wydanie informacji o liczbie DJP dla bydła, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [196.01 KB]

Ikona pdfWniosek o zwrot podatku akcyzowego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.18 MB]

Autor: Gmina Wysokie
Powrót