Aktualności

odpady komunalne
Opublikowane dn. 04-01-2023

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na okres styczeń - marzec 2023

W 2023 roku każdy rodzaj odpadów komunalnych: zmieszane (niesegregowane) oraz zbierane selektywnie tj: - tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, - szkło, -papier będzie odbierany w innych terminach.

Autor: Gmina Wysokie
Powrót