GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Aktualności

kartka długopis
Opublikowane dn. 21-12-2022

XL sesja Rady Gminy Wysokie VIII kadencji

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie informuje, że XL sesja Rady Gminy Wysokie VIII kadencji odbędzie się 29 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Wysokiem.

 

Proponowany następujący porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXXIX sesji Rady Gminy Wysokie.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostkę oświatową, będącą jednostką organizacyjną Gminy Wysokie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze gminnej nr 107303L.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wysokie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wysokie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Wysokie na 2023 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Wysokie na 2023 rok.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Informacja Wójta z pracy od ostatniej sesji Rady Gminy.
 17. Zapytania i wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad XL sesji Rady Gminy Wysokie.

 

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie

 

       Andrzej Deruś

Autor: Gmina Wysokie
Powrót