GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Aktualności

zaproszenie
Opublikowane dn. 28-11-2022

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe mające na celu realizację zadania pn.:„Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego, opiekuńczego i wspomagającego do Klubów Seniora na terenie Gminy Wysokie” w ramach projektu pn. „Aktywni 50+ w Gminie Wysokie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Autor: Gmina Wysokie
Powrót