GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Aktualności

logotyp programu
Opublikowane dn. 10-10-2022

Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 t.j.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym Wójt Gminy Wysokie zwraca się z prośbą do właścicieli nieruchomości o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy Wysokie (pok. nr 4) w terminie do 30.12.2022 r.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy o utrzymaniu czystości i  porządku w  gminach  właściciele nieruchomości, którzy  pozbywają się z  terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są  obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z  usług wykonywanych przez  przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i  dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Informuję, iż osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych/ osadów z oczyszczalni ścieków powinny to uczynić niezwłocznie.

Poniżej znajduje się wykaz firm, z którymi można zawrzeć umowę:

Nazwa przedsiębiorcy

Adres

Numer kontaktowy

Wywóz Nieczystości Płynnych- Domański Jan

ul. Czysta 26

23-145 Wysokie

508-534-937

TRANS-FEK
Pijas Andrzej

Kol. Żółkiew 53
22-335 Żółkiewka

693-245-321

Zakład Usług Komunalnych

ul. Żółkiewskiego 2
22-335 Żółkiewka

84 683-16-19

Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

ul. M. Rataja 6
23-100 Bychawa

81 566-02-27

mToilet Sp. z o.o.

ul. Odlewnicza 5
03-231 Warszawa

800-000-800


                                                                     Uwaga!

W przypadku braku zgłoszenia nieruchomości do ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zostanie ona skontrolowana w zakresie sposobu postępowania z powstającymi na jej terenie nieczystościami ciekłymi.

Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Gminy Wysokie oraz w Urzędzie Gminy w pokoju nr 4. 
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny 84 680 62 06 (wew. 2).

 

Ikona pdfZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [101.71 KB]

Autor: Gmina Wysokie
Powrót