Aktualności

węgiel
Opublikowane dn. 19-09-2022

Informacja o wypłatach dodatku węglowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem informuje, że wnioski o wypłatę dodatku węglowego rozpatrywane będą po wejściu w życie zmian do ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz przekazaniu środków na ten cel przez Wojewodę. Tym samym termin określony w art. 2 ust. 11 ustawy o dodatku węglowym ulegnie przedłużeniu . Sytuacja ta jest niezależna od nas.

Autor: Gmina Wysokie
Powrót