GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Aktualności

herb gminy
Opublikowane dn. 21-06-2022

ZAPROSZENIE DO DEBATY NAD RAPORTEM O STANIE GMINY WYSOKIE ZA 2021 ROK

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z dnia 7 lutego 2022 r. Dz.U. z 2022 r. poz. 559) Wójt Gminy Wysokie zobowiązany jest przedstawić Radzie Gminy Raport o stanie Gminy

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Wysokie za 2021 rok mogą zabrać głos radni oraz chętni mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest zgodnie z art. 28aa, ust. 6-8 wyżej przywołanej ustawy o samorządzie gminnym, złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Gminy poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której będzie rozpatrywany Raport o stanie gminy. Mieszkańcy będą zabierać głos według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.
 
Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Wysokie za 2021 rok odbędzie się w dniu 29 czerwca 2022 (środa) o godz. 12:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wysokiem.
 
Przewodniczący Rady Gminy Wysokie
             Andrzej Deruś
Autor: Gmina Wysokie
Powrót