GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Aktualności

logotypy programu
Opublikowane dn. 22-04-2022

Informacja o dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Gmina Wysokie zgodnie z umową nr 571 z dnia 15-03-2022r. w sprawie udzielenia w 2022 roku dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2022 – zadanie jednoroczne) zawartej pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Wysokie, uzyskała dofinansowanie w wysokości 552 158,85 zł. na zadnie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107336L- ulicy Warszawskiej w m. Wysokie wraz z budową miejsc postojowych".

 

Podstawowy zakres robót obejmuje:

1.    Długość przebudowywanej drogi -  310 m.

2.    Wykonanie nawierzchni asfaltowej.

3.    Wykonanie chodników.

4.    Wykonanie miejsc postojowych.

5.    Montaż barier ochronnych

6.    Wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych –szt. 2.

7.    Wykonanie oznakowania pionowego  – szt. 21.

8.    Wykonanie oświetlenia-montaż lamp  w ilości 7 szt.

 

 

Informacja dodatkowa

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na wykonanie zadania pn.  „Przebudowa drogi gminnej nr 107336L- ulicy Warszawskiej w m. Wysokie wraz z budową miejsc postojowych" wyłoniony wykonawca robót Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.  z siedzibą w Zamościu ul. Peowiaków 7, 22-400 Zamość. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 20-04-2022 r. Plac budowy zostanie przekazany w dniu   25-04-2022 r.

Zostały ustalone następujące koszty realizacji przedmiotowego zadania:

 

Koszt kwalifikowany zadania wynosi: 1.246.417,60 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 552.158,85 zł

Udział własny Gminy Wysokie: 694.258,75 zł

Autor: Gmina Wysokie
Powrót