GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Aktualności

logotypy programu
Opublikowane dn. 22-04-2022

Informacja o dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Gmina Wysokie zgodnie z umową nr 572 z dnia 15-03-2022r. w sprawie udzielenia w 2022 roku dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2022 – zadanie jednoroczne) zawartej pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Wysokie, uzyskała dofinansowanie w wysokości 370 664,50 zł. na zadnie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 112583L w miejscowości Guzówka wraz z przebudową skrzyżowania”

Podstawowy zakres robót obejmuje:

1.    Długość przebudowywanej drogi -  711 m.

2.    Wykonanie nawierzchni asfaltowej.

3.    Wykonanie pobocza z kruszywa.

4.    Wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych –szt. 1.

5.    Wykonanie oznakowania pionowego  – szt. 20.

6.    Wykonanie oświetlenia –źródło zasilania hybrydowe.

 

Informacja dodatkowa

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na wykonanie zadania pn.  „Przebudowa drogi gminnej nr 112583L w miejscowości Guzówka wraz z przebudową skrzyżowania” wyłoniony wykonawca robót P.P.H.U s.c. STAN-LUB, Lubomir Bujała, Stanisław Maliborski, ul. Lubelska 38, 24-200 Bełżyce. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 14-04-2022 r. Plac budowy został przekazany w dniu 14-04-2022 r.

Zostały ustalone następujące koszty realizacji przedmiotowego zadania:

 

Koszt kwalifikowany zadania wynosi: 690.791,74 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 345.395,87 zł .

Udział własny Gminy Wysokie: 345 395,87 zł

Autor: Gmina Wysokie
Powrót