GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Aktualności

flaga Polski i Ukrainy herb
Opublikowane dn. 16-03-2022

Numer PESEL dla uchodźców z Ukrainy / Номер PESEL для біженців з України

Zgodnie z komunikatem Ministra Cyfryzacji z 12 marca br. prowadzona przez gminy rejestracja uchodźców z Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer PESEL oraz podjąć pracę i pozostać w Polsce, rozpocznie się w środę 16 marca. / Згідно з комюніке міністра оцифровки, реєстрація біженців з України, які хочуть отримати номер PESEL і хочуть працювати та залишитися в Польщі, розпочнеться у середу, 16 березня, муніципалітетами.

Numer PESEL mogą uzyskać osoby, które:

  • są obywatelem/obywatelką Ukrainy lub
  • są obywatelem/obywatelką Ukrainy i mają Kartę Polaka lub
  • są członkiem najbliższej rodziny obywatela/obywatelki Ukrainy, który/która ma Kartę Polaka, lub
  • są małżonkiem/małżonką obywatela/obywatelki Ukrainy, ale nie mają obywatelstwa ukraińskiego

oraz przybyli w okresie od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski bezpośrednio z terenu Ukrainy w związku z prowadzonymi tam działaniami wojennymi.

Wniosek o nadanie numeru PESEL będzie można złożyć w dowolnym organie gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek należy złożyć osobiście. Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku – z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana
w oparciu o oświadczenie.

Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.
Od dzieci, które nie ukończyły 12. roku życia, nie pobiera się odcisków palców.

Co należy przygotować?

  • Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (w języku ukraińskim lub rosyjskim).
  • Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35×45 mm (szerokość x wysokość). Jeśli osoba na zdjęciu jest w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy – należy przedstawić odpowiednie zaświadczenie. Warto sprawdzić, jakie warunki powinno spełniać zdjęcie.
  • Dokument potwierdzający dane, które są we wniosku i tożsamość. Jeżeli osoba nie posiada takiego dokumentu, może złożyć oświadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej.
  • Jeśli wypełniany jest wniosek w imieniu osoby małoletniej (poniżej 18 lat), należy podać dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.

Usługa jest bezpłatna.

Wnioskodawca otrzyma wydruk potwierdzający nadanie numeru PESEL.

Sprawę związaną z nadaniem numeru PESEL można załatwić w Urzędzie Gminy w Wysokiem, w pok. nr 10, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.00.

Wnioski o nadanie numeru PESEL można pobrać w Urzędzie Gminy w Wysokiem w godzinach pracy urzędu.

W trakcie wizyty należy pamiętać o obowiązku zachowania dystansu społecznego, zasłanianiu ust i nosa za pomocą maseczki oraz dezynfekcji rąk.

 

Номер PESEL можуть отримати люди, які:

є громадянином України або

є громадянином України та мають картку поляка або

є членом найближчої родини громадянина України, який має Карту поляка, або

вони є дружиною громадянина України, але не мають громадянства України

та прибув у період з 24 лютого 2022 року на територію Польщі безпосередньо з України у зв’язку з веденням там бойових дій.

Заявку на номер PESEL можна подати до будь-якої комунальної влади на території Республіки Польща.

Заяву необхідно подати особисто. Дитина до 12 років не має бути присутнім при поданні заяви, крім випадків, коли буде встановлено її особу

на підставі декларації.

Заява від імені дитини подається одним із батьків, опікуном, працівником пробації, тимчасовим опікуном, призначеним судом з питань опіки та піклування, або особою, яка фактично здійснює догляд за дитиною.

У дітей віком до 12 років відбитки пальців не збираються.

Що потрібно підготувати?

Заява про присвоєння номера PESEL громадянину України у зв’язку зі збройним конфліктом (українською чи російською мовою).

Кольорове фото на фотопапері розміром 35 × 45 мм (ширина х висота). Якщо людина на фото в темних окулярах або капелюсі - необхідно пред'явити відповідний сертифікат. Варто перевірити, яким умовам має відповідати фото.

Документ, що підтверджує дані, що містяться в заяві, та особу. Якщо у особи немає такого документа, вона може подати декларацію про його відсутність під страхом кримінальної відповідальності.

Якщо заява подається від імені неповнолітнього (до 18 років), необхідно надати дані батьків та/або особи, яка фактично доглядає за дитиною.

Послуга безкоштовна.

 

Заявник отримає роздруківку, яка підтверджує, що номер PESEL присвоєно.

Питання, пов’язане з наданням номера PESEL, можна вирішити в Гміні м. Високе, кім. No10, з понеділка по п’ятницю з 7.30 до 15.00.

Заявки на номер PESEL можна завантажити у Гміні у Високому в робочі години.

Під час візиту пам’ятайте про соціальну дистанцію, прикрийте рот і ніс маскою та продезінфікуйте руки.

 

Autor: Gmina Wysokie
Powrót