GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Aktualności

konsultacje
Opublikowane dn. 15-03-2022

Omówienie wyników konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami miejscowości Giełczew.

Rada Gminy Wysokie Uchwałą nr XXXII/232/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. zarządziła przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie ustalenia urzędowej nazwy miejscowości Giełczew Pierwsza i Giełczew Kolonia, zmianie rodzaju miejscowości Giełczew Druga oraz zniesieniu nazwy Giełczew.

Powyższa uchwała została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Wysokie, umieszczona na tablicy ogłoszeń na terenie sołectw objętych konsultacjami.

Wójt Gminy Wysokie Zarządzeniem Nr 9/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Giełczew (urzędowa nazwa Giełczew) w sołectwie Giełczew Pierwsza sołectwie Giełczew Druga i sołectwie Giełczew Kolonia zarządził ich przeprowadzenie w dniach od 3 lutego do 16 lutego 2022 r., określając jednocześnie sposób ich przeprowadzenia.

Celem konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Giełczew (urzędowa nazwa Giełczew) było zasięgniecie opinii w sprawie zamierzonego ustalenia nazw częściom miejscowości Giełczew, zmianie rodzaju miejscowości Giełczew Druga oraz zniesieniu nazwy miejscowości Giełczew.

Konsultacje społeczne polegały na oddaniu głosu na karcie konsultacyjnej poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie:

1)  „czy jesteś za ustaleniem nazwy Giełczew Pierwsza (rodzaj miejscowości – wieś) obejmującej obszarem sołectwo Giełczew Pierwsza”

2)  „czy jesteś za ustaleniem nazwy Giełczew Kolonia (rodzaj miejscowości – wieś) obejmującej obszarem sołectwo Giełczew Kolonia”

3)  „czy jesteś za zmianą rodzaju miejscowości Giełczew Druga (cz. wsi Giełczew) na Giełczew Druga (rodzaj miejscowości – wieś) obejmującej obszarem sołectwo Giełczew Druga”

4)  „czy jesteś za zniesieniem nazwy miejscowości Giełczew (rodzaj miejscowości – wieś)”. 

/Postawienie znaku „X” w kratce obok jednej wybranej odpowiedzi TAK lub NIE/

       Liczba mieszkańców miejscowości Giełczew uprawnionych do głosowania (pełnoletni mieszkańcy) wynosiła 621, z których 409 wzięło udział w konsultacjach społecznych.

Uczestnicy konsultacji społecznych głosowali następująco :

1)      odpowiedzi TAK udzieliło 409 osób

2)      odpowiedzi NIE udzieliło 0 osób

Omówienie wyników konsultacji:

Osoby uprawnione, które wzięły udział w konsultacjach społecznych „w sprawie ustalenia urzędowej nazwy miejscowości Giełczew Pierwsza i Giełczew Kolonia, zmianie rodzaju miejscowości Giełczew Druga oraz zniesieniu nazwy Giełczew” opowiedziały się za  ustalenia urzędowej nazwy miejscowości Giełczew Pierwsza i Giełczew Kolonia, zmianie rodzaju miejscowości Giełczew Druga oraz zniesieniu nazwy Giełczew.

Konsultacje społeczne są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących.

Wyniki konsultacji zostały podane do publicznej wiadomości na Biuletynie Informacji Publicznej stronie internetowej Urzędu Gminy Wysokie oraz na tablicach ogłoszeń na terenie sołectw objętych konsultacjami. 

 

Wójt Gminy Wysokie
Dorota Dobrzyńska

Autor: Gmina Wysokie
Powrót