GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Aktualności

osoba niepełnosprawna
Opublikowane dn. 14-03-2022

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem informuje, iż pozyskał środki finansowe na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 w kwocie 67.626,00 zł

Program jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 Przewidywana liczba uczestników Programu  to 4 osoby, w tym:

·                1 dziecko w wieku do 16 roku życia,

·                1 osoba z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

·                2 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Udział w Programie osób jest całkowicie nieodpłatny.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do tut. GOPS.

Dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Nowa 3, 23-145 Wysokie. Dokumenty można również przesłać pocztą elektroniczną na adres: gopswysokie@ugwysokie.pl

O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń.

Załączniki:

Ikona docxZakres czynności w ramach usług asystenta do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2022, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [20.70 KB]

Ikona docxKarta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2022, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [18.37 KB]

Ikona docxKlauzula informacyjna w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [22.30 KB]

 logotypy

 

plakat

Autor: Gmina Wysokie
Powrót