GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Aktualności

sala obrad
Opublikowane dn. 14-02-2022

XXXIII sesja nadzwyczajna Rady Gminy Wysokie VIII kadencji

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie informuje, że XXXIII sesja nadzwyczajna Rady Gminy Wysokie VIII kadencji odbędzie się 17 lutego 2022 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Wysokiem.

 

Proponowany następujący porządek obrad sesji:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXXII sesji Rady Gminy Wysokie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości położonej  w Wysokiem stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 1333/5 na rzecz Skarbu Państwa – Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie na cele publiczne.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Turobin na zadanie pn. „Przebudowa mostu na rzece Por łączącego miejscowości Guzówka i Tarnawa Duża w odcinku na terenie Gminy Wysokie”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Turobin na zadania zarządzania drogą gminną nr 107306L w zakresie realizacji zadania pn.”Przebudowa mostu na rzece Por łączącego miejscowości Guzówka i Tarnawa Duża w odcinku na terenie Gminy Wysokie”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości Giełczew Pierwsza i Giełczew Kolonia, zmianie rodzaju miejscowości Giełczew Druga oraz zniesieniu nazwy Giełczew.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wysokie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wysokie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.
 14. Zamknięcie obrad XXXIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wysokie.

 

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie

                                                                                                Andrzej Deruś
Autor: Gmina Wysokie
Powrót