GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Aktualności

wójt gminy Wysokie
Opublikowane dn. 03-02-2022

"Aktywni 50+ w Gminie Wysokie" - nowy projekt w gminie

Na realizację projektu "Aktywni 50+ w Gminie Wysokie", Gmina otrzymała wsparcie w wysokości 2 317 881,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11, Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

 
Niebagatelna kwota zostanie przeznaczona na poprawę dostępności usług społecznych dla 50 mieszkańców wykluczonych społecznie czy zagrożonych ubóstwem. W praktyce oznacza to między innymi przeprowadzenie niezbędnych prac adaptacyjnych w remizo-świetlicach w Giełczwi i w Draganach oraz zakup wyposażenia na potrzeby działalności utworzonych Klubów Seniora. Potrzebujący uzyskają także dostęp do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego zakupionego w ramach projektu, a także będą mogli brać udział w cyklicznych zorganizowanych zajęciach stacjonarnych oraz realizować zajęcia wyjazdowe.
Z otrzymanych środków planowany jest również zakup 9-osobowego samochodu do przewozu osób.
logotypy UE
 
osoby
Na zdjęciu: Wójt Gminy Wysokie Dorota Dobrzyńska oraz Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisław Szwed.
Autor: Gmina Wysokie
Powrót