GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Aktualności

kosze na smieci
Opublikowane dn. 27-01-2022

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Informacje o Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanym w Wysokiem przy ul. Czystej 110

 
1.      PSZOK zlokalizowany jest w Wysokiem ul. Czysta 110.
2.      PSZOK czynny jest  w każdy ostatni czwartek miesiąca w godzinach od 10:00 do 13:00.
3.     W PSZOK przyjmowane są:
Ø  odpady wielkogabarytowe (w tym meble)
Ø  odpady budowlane z drobnych remontów
Ø  zużyte opony wyłącznie od samochodów osobowych
4.      Odpady dostarczane do PSZOK powinny być:
Ø  prawidłowo posegregowane,
Ø  właściwie zabezpieczone;
Ø  wolne od zanieczyszczeń.
5.      Odpady dostarczone do PSZOK należy oddawać wyłącznie w workach polietylenowych (worki na zboże).
6.     Odpady budowlane muszą być odpowiednio posegregowane, gruz i płytki należy oddzielić od pozostałych odpadów budowlanych.
7.      Do PSZOK nie będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
Ø  niesegregowane (zmieszane odpady komunalne)
Ø  odpady zawierające azbest
Ø  części samochodowe (szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii, plastiki samochodowe),
Ø  opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych, opony rowerowe,
Ø  odpady niewiadomego pochodzenia mogące stanowić zagrożenie dla środowiska w tym odpady w opakowaniach uszkodzonych i nieszczelnych,
Ø  dętki.
Ø  odpady wytworzone w związku ze świadczeniem usług przez przedsiębiorców (odpady remontowo – budowlane) oraz odpady z prowadzonej działalności gospodarczej.
Ø  zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny. Gmina zapewnia inną formę pozbycia się tego odpadu. Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny będzie odbierany w formie wystawki organizowanej z częstotliwością jeden raz
w roku w poszczególnych miejscowościach zgodnie z harmonogramem.
8.      Przyjęcie odpadów w PSZOK:
Ø  odpady będą przyjmowane przez pracownika, zgodnie z katalogiem odpadów dopuszczonych;
Ø  odpady dostarczane na PSZOK w chwili przyjęcia mogą zostać wyrywkowo sprawdzone przez pracownika Urzędu Gminy.
Ø  Pracownik Urzędu Gminy ma prawo odmówić przyjęcia odpadów
w przypadku dostarczenia ich niezgodnie z wytycznymi, lub jeżeli są  niewłaściwie posegregowane.
Ø  mieszkaniec przekazujący odpady zostanie skontrolowany pod kątem posiadania aktywnej deklaracji na odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Wysokie.
9.      Postanowienia końcowe:
Ø  Wszelkie informacje o pracy PSZOK udzielane są na miejscu oraz pod numerem telefonu 84 680 62 06 wew. 2.
Ø  Z usługi PSZOK mają prawo korzystać wszyscy mieszkańcy ponoszący opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Wysokie. Odwiedzając PSZOK trzeba mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość oraz dokument wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za poprzedni miesiąc na terenie Gminy Wysokie.
Ø  Obsługa PSZOK ma prawo żądania okazania tych dokumentów, a w przypadku ich braku – odmowy przyjęcia odpadów.
 
  Harmonogram pracy PSZOK w 2022 roku
 
27 STYCZEŃ
24 LUTY
31 MARZEC
28 KWIECIEŃ
26 MAJ
30 CZERWIEC 
28 LIPIEC 
25 SIERPIEŃ 
29 WRZESIEŃ 
27 PAŹDZIERNIK 
24 LISTOPAD 
29 GRUDZIEŃ
Autor: Gmina Wysokie
Powrót