GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Aktualności

sala
Opublikowane dn. 22-12-2021

XXXII sesja Rady Gminy Wysokie VIII kadencji

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie informuje, że XXXII sesja Rady Gminy Wysokie VIII kadencji odbędzie się 29 grudnia 2021 r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Wysokiem.

 

 

Proponowany następujący porządek obrad sesji:

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXXI sesji Rady Gminy Wysokie.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok

9. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia konsultacji społecznych w sprawie ustalenia urzędowej nazwy miejscowości Giełczew Pierwsza i Giełczew Kolonia, zmianie rodzaju miejscowości Giełczew Druga oraz zniesieniu nazwy Giełczew.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Wysokie na 2022 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Wysokie na 2022 rok.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

13. Informacja Wójta z pracy od ostatniej sesji Rady Gminy.

14. Zapytania i wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Gminy Wysokie.

 

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie

 

       Andrzej Deruś

                                                       

 

Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2021 r, poz. 1312) zawiadomienie niniejsze o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.

Autor: Gmina Wysokie
Powrót