GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Aktualności

zimowisko
Opublikowane dn. 08-12-2022

Oferta zimowiska dla dzieci rolników. Termin: 14.01.2023 – 20.01.2023

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras wspólnie z Funduszem Ubezpieczenia Społecznego Rolników, oferuje atrakcyjną ofertę wypoczynku zimowego dla dzieci.

Po raz kolejny Stowarzyszenia zaprasza dzieci rolników na zimowe wyjazdy w góry. We współpracy z Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Stowarzyszenie proponuje 7-dniowe zimowiska w ośrodkach kolonijnych w Białym Dunajcu k/Zakopanego.

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Wysokie (pokój nr 9, u. p. Justyny Małek-Kuryło) nr tel: 846806206 (wew. 5)

Prosimy o wstępny kontakt telefoniczny w celu rezerwacji miejsca. Liczy się kolejność zgłoszeń.

 
Miejsce wypoczynku: Biały Dunajec (koło Zakopanego) termin: 14.01.2023 – 20.01.2023.
Koszt zimowiska dla jednej osoby wynosi 1350,00 zł brutto, z tego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 900,00 zł brutto.
Rodzice wnoszą jedynie 450,00 zł.

Organizatorzy zapewniają kompleksowe zorganizowanie zimowiska (rodzice nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat). Szczegółowe informacje o miejscu i godzinie zbiórki zostaną przekazane do 5 dni przed zimowiskiem (zapewniamy transport autokarowy – miejsce zbiórki zostanie wyznaczone na terenie gminy Wysokie).

WARUNKI, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY DZIECKO ROLNIKA MOGŁO SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA:
1. data urodzenia dziecka – 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2018 roku (wiek – do 16 lat)
2. jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS
(Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym,
chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.
Uwaga: ubezpieczenie w KRUS tylko w zakresie emerytalno-rentowym wyklucza możliwość dofinansowania wyjazdu
Uwaga: rodzic/opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS w trakcie trwania zimowiska.
3. dostarczenie przez Rodziców kompletu uzupełnionych i podpisanych dokumentów:
1. Zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu (oryginał)
2. Karta kwalifikacyjna uczestnika (3 strony)
oraz, jeśli dotyczy:
3. Oświadczenie - jeśli dziecko posiada inne nazwisko, niż rodzic ubezpieczony w KRUS
4. Kopia właściwego orzeczenia sądu - w przypadku dziecka przebywającego pod opieką inną niż rodziców
 
Autor: Gmina Wysokie
Powrót