Aktualności

bałwanki
Opublikowane dn. 05-01-2022

Oferta zimowiska dla dzieci rolników - zmiana terminu - od 13 do 20 lutego 2022

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras wspólnie z Funduszem Ubezpieczenia Społecznego Rolników, oferuje atrakcyjną ofertę wypoczynku zimowego dla dzieci.

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Wysokie (pokój nr 9, u. p. Justyny Małek-Kuryło) nr tel: 846806206 (wew. 5)

Termin zgłoszeń - do dnia 14 stycznia 2022 - Prosimy o wstępny kontakt telefoniczny w celu rezerwacji miejsca. Liczy się kolejność zgłoszeń.

 
Stowarzyszenie otrzymało kolejny raz dofinansowanie na organizację zimowisk dla dzieci rolników. 
Miejsce wypoczynku: Biały Dunajec (woj. małopolskie) termin: 13.02.2022 – 20.02.2022. Liczba proponowanych miejsc: 10 (liczba miejsc może się zwiększyć)
Koszt zimowiska dla jednej osoby wynosi 1270,00 zł brutto, z tego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 870,00 zł brutto.
Rodzice wnoszą jedynie 400,00 zł.

Organizatorzy zapewniają kompleksowe zorganizowanie zimowiska (rodzice nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat). Szczegółowe informacje o miejscu i godzinie zbiórki zostaną przekazane do 5 dni przed zimowiskiem (zapewniamy transport autokarowy – miejsce zbiórki zostanie wyznaczone na terenie gminy Wysokie).
WARUNKI, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY DZIECKO ROLNIKA MOGŁO SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA:
1. data urodzenia dziecka – od 1 stycznia 2006 r. (wiek – do 16 lat)
2. jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.
Uwaga: ubezpieczenie w KRUS tylko w zakresie emerytalno – rentowym wyklucza z możliwości dofinansowania zimowiska.
Uwaga: rodzic/opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS w trakcie trwania zimowiska (ubezpieczenie nie może kończyć się przed zakończeniem zimowiska).
3. dostarczenie przez Rodziców kompletu uzupełnionych i podpisanych dokumentów: 1. zaświadczenie KRUS o podleganiu ubezpieczeniu, 2. karta uczestnika, 3. Oświadczenia RODO.
 
Dokumenty do pobrania:
 
zima
Autor: Gmina Wysokie
Powrót