GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Aktualności

rower bezdomny
Opublikowane dn. 29-11-2022

APEL GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WYSOKIEM DO MIESZKAŃCÓW GMINY WYSOKIE W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCĄ SIĘ ZIMĄ 2022/2023

Zbliżający się okres zimowy to bardzo trudny czas dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, samotnych, przewlekle chorych, bezdomnych, a także dla rodzin niezaradnych życiowo. Złe warunki atmosferyczne, znaczne spadki temperatur, opady i wiatr mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia tych osób. Z tego względu zwracamy się do Państwa z apelem o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które mogą potrzebować pomocy.

KTO POTRZEBUJE POMOCY? 

Osoby samotne, starsze, niepełnosprawne, które niejednokrotnie nie są w stanie zabezpieczyć swoich podstawowych potrzeb mogą pozostawać bez opału, odpowiedniej odzieży dostosowanej do warunków atmosferycznych, leków, a także mogą mieć utrudniony dostęp do służby medycznej. Prosimy również o zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci wychowujące się w rodzinach niezaradnych życiowo, dotkniętych dysfunkcją, które mogą nie mieć zabezpieczonej odzieży adekwatnej do panujących warunków, czy odpowiedniej opieki rodziców. Wieloletnie doświadczenia innych miast i gmin pokazują, że w sposób szczególny na zamarznięcie narażone są osoby będące pod wpływem alkoholu. Zrozumienie problemów i potrzeb tych osób w naszym najbliższym otoczeniu jest przejawem troski i wrażliwości – nie pozostańmy obojętni na los drugiego człowieka. 

CO ROBIĆ?

Bardzo Państwa prosimy o zaangażowanie w działania pomocowe, zachęcamy do: 
•   alarmowania o zagrożeniach odpowiednich służb działających na terenie naszej gminy, 
• pomocy międzysąsiedzkiej, szczególnie w miejscowościach, do których istnieje ograniczony dostęp środków komunikacji publicznej, nic nie zastąpi bowiem zwykłej ludzkiej czujności i wrażliwości. 

ZATROSZCZ SIĘ TEŻ O NAJBLIŻSZYCH

Apelujemy również do osób, których starsi czy niepełnosprawni rodzice i dziadkowie zamieszkują samodzielnie. Prosimy, aby w tym trudnym okresie zimowym zabrać te osoby do siebie, pomóc im zabezpieczyć opał, odpowiednią odzież, ciepłe posiłki, leki, dostęp do służby medycznej. Konieczne są również codzienne odwiedziny tych osób oraz zainteresowanie ich sytuacją. Wskazane jest, aby samotnym rodzicom i dziadkom zabezpieczyć również telefon, dzięki któremu będą mogły w razie potrzeby skontaktować się zarówno z Państwem jak i np. z lekarzem czy innymi osobami. 

CEL NASZEGO APELU?

Jesteśmy przekonani, że podjęte przez Państwa działania, szybkie alarmowanie odpowiednich służb oraz skoordynowanie działań między instytucjami, pozwolą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy. Zrozumienie tego problemu jest przejawem troski o wszystkich mieszkańców naszej gminy oraz wrażliwości na sprawy osób potrzebujących, najbiedniejszych, niejednokrotnie zepchniętych na margines życia społecznego. Pragnę w tym miejscu podkreślić Państwa ważną rolę we współdziałaniu
z instytucjami pomocowymi, ponieważ współdziałanie oraz sprawna wymiana informacji jest gwarantem bezpieczeństwa i skuteczności podejmowanych działań. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że udział mieszkańców gminy we wsparciu osób potrzebujących jest niezwykle ważny.


W przypadku uzyskania informacji o osobach potrzebujących pomocy na terenie gminy Wysokie prosimy o pilny kontakt : 


• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem, tel. 84 680 62 47, 
w godz. 7.30 – 15.30 /poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek/
w godz. 8.00 – 16.00  /środy/. 

• Komisariat Policji w Bychawie tel. 81 566 00 33,

• Dzielnicowy KP w Bychawie tel. kom. 695021818  tel. 81 820 52 26

• Wiejski Ośrodek Zdrowia w Giełczwi tel. 84 680 71 09

• Gminny Ośrodek Zdrowia w Wysokiem  tel.  84 680 62 09 

• NZOZ PROMED A. Szendała, T. Zieliński – Lekarze 84 680 00 09

 

Telefony alarmowe:

• Policja – 997, 112, 81 820 52 10

• Straż Pożarna – 998

• Pogotowie – 999

• Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie – całodobowy telefon interwencyjny - 987
- w ramach którego można uzyskać m. innymi informacje, a także zgłosić zagrożenie życia
i zdrowia.    

 Jeszcze raz zachęcamy Państwa do współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wysokiem na rzecz osób potrzebujących, liczymy na Państwa 
Autor: GOPS Wysokie
Powrót