GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Aktualności

sala konferencyjna
Opublikowane dn. 23-11-2021

XXXI sesja Rady Gminy Wysokie VIII kadencji

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie informuje, że XXXI sesja Rady Gminy Wysokie VIII kadencji odbędzie się 30 listopada 2021 r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Wysokiem

 

Proponowany następujący porządek obrad sesji:

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wysokie.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych składanych na dzień 30 kwietnia 2021 roku.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/192/2021 Rady Gminy Wysokie z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu na realizację zadania publicznego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/193/2021 Rady Gminy Wysokie z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu na realizację zadania publicznego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Wysokie.

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Wysokie.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wysokie.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wysokie.

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wysokie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

17. Informacja Wójta z pracy od ostatniej sesji Rady Gminy.

18. Zapytania i wolne wnioski.

19. Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Gminy Wysokie.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Wysokie

 

       Andrzej Deruś

Autor: Gmina Wysokie
Powrót