GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Aktualności

logo weterynarii
Opublikowane dn. 26-10-2021

Informacja dla producentów trzody chlewnej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublinie przypomina o ukazaniu się w Dzienniku Urzędowym KE L 129/1 z dnia 15 kwietnia 2021r. Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Powyższy akt prawny przewiduje wprowadzenie wzmocnionych środków i wymagań mających przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń, jak też jasno określa część rozwiązań, które były do tej pory egzekwowane.

Ww. prawny musi zostać wdrożony we wszystkich gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną, zlokalizowanych na terenie powiatu lubelskiego (obecnie obszar objęty ograniczeniami II), które chcą dokonywać sprzedaży zwierząt, wysyłek ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego do zakładów znajdujących się poza obszarami objętymi ograniczeniami I, II i III, lub z których świeże mięso, surowe wyroby mięsne oraz produkty mięsne otrzymane ze świń utrzymywanych i ubitych w obszarze objętym ograniczeniami II i III będą wywożone poza te obszary.

Termin przedłożenia planów bezpieczeństwa biologicznego mija 31 października 2021 r. Po tej dacie wysyłki poza strefy nie będą możliwe dla gospodarstw, które kopii takiego dokumentu nie przedłożą w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lublinie.

"Plan bezpieczeństwa biologicznego" musi uwzględniać profil gospodarstwa, definiować punkty krytyczne oraz wykazywać niezbędne działania w celu wyeliminowania lub ograniczenia czynników stwarzających ryzyko zdrowotne dla stada. Dokument powinien być przygotowany w sposób czytelny, łatwy do użycia i rewidowany przez właściciela zwierząt co najmniej raz w roku lub przy każdej zmianie sytuacji epizootycznej w samym gospodarstwie, jego sąsiedztwie, powiecie czy kraju mogącej mieć wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne stada oraz po każdej zmianie organizacyjnej lub technologicznej w gospodarstwie. 
Więcej informacji na temat ASF można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii pod linkiem: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny 

 

Przykładowy wzór Planów Bezpieczeństwa Biologicznego znajdują się na stronie http://www.miw.lpi.pl/wiw/index.php

Autor: Gmina Wysokie
Powrót