GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Aktualności

las
Opublikowane dn. 15-10-2021

Informacja dla właścicieli lasów

Wójt Gminy Wysokie informuje właścicieli lasów na terenie gminy Wysokie o fakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu. Projekt zawiera opis i powierzchnię lasu, która będzie podstawą do naliczania podatku leśnego oraz zadania w zakresie gospodarki leśnej przewidziane do realizacji w latach 2022 – 2031. Zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planów, w miejscu ich wyłożenia do dnia 8 listopada 2021 r.

Autor: Gmina Wysokie
Powrót