GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Aktualności

Ikona dokumentu dłoń
Opublikowane dn. 08-10-2021

Prośba o terminowe wpłaty podatków i opłat lokalnych

Szanowni Mieszkańcy gminy Wysokie. Informujemy, że w bieżącym roku weszła nowelizacja Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, która wprowadza bardzo duże zmiany w wysokości kosztów egzekucyjnych.

W sytuacji, gdy podatnik w ustawowym terminie nie zapłaci podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, podatku od środków transportowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wystawiane są przez organ podatkowy upomnienia i naliczane koszty upomnienia. Od 13 października 2021 roku koszty te wzrosną z 11,60zł do 16,00zł. Po przekroczeniu wyznaczonego w upomnieniu terminu do zapłaty, wystawiany jest tytuł wykonawczy, który kierowany jest do Urzędu Skarbowego w celu przymusowego ściągnięcia zaległości, co niestety wiąże się z naliczeniem kosztów egzekucyjnych, które zostały przez ustawodawcę znacznie podwyższone.

Do kosztów egzekucyjnych zalicza się:

1. opłatę manipulacyjną w wysokości 100,00 zł z chwilą wszczęcia postępowania egzekucyjnego, oddzielnie od każdego tytułu wykonawczego;

2. opłatę egzekucyjną w wysokości 10% wyegzekwowanych środków (w przypadku wpłaty do urzędu 5%);

3. wydatki egzekucyjne poniesione przez organ egzekucyjny w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym (min. opłaty pocztowe, koszty dojazdu);

4. opłaty za czynności egzekucyjne (min. sporządzenie protokołu z czynności egzekucyjnych).

 

Informujemy, że opłaty pobierane przez Urząd Skarbowy nie są przekazywane do budżetu Gminy.  Stanowią one dochód budżetu państwa.

Przykład:

Kwota zaległości podatkowej 20,00 zł + koszty upomnienia 16,00 zł, razem do zapłaty 36,00 zł.

W przypadku przymusowego ściągnięcia przez Urząd skarbowy:

dla Gminy 36,00 zł zaległy podatek i koszty upomnienia;

- dla Urzędu Skarbowego 100,00 zł opłata manipulacyjna

                                                 3,60 zł opłata egzekucyjna 10%

                                               34,00 zł opłaty pocztowe (średnio 4 przesyłki polecone „zpo”)

Razem 173,60 zł., z czego wpływ do budżetu Gminy 36,00 zł., wpływ do Urzędu Skarbowego 137,60 zł.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o dokonywanie terminowych wpłat wszelkich podatków i opłat lokalnych.

Autor: Gmina Wysokie
Powrót