GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Aktualności

Logo Urząd Pracy
Opublikowane dn. 13-09-2021

Rekrutacja na szkolenia dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie prowadzi rekrutację na szkolenia grupowe dla zarejestrowanych osób bezrobotnych.

Szkolenie - to nie tylko możliwość zdobycia kwalifikacji, uprawnień, umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku, ale także zwiększenie szans na efektywniejszy i szybszy powrót na rynek pracy.
 
SZKOLENIA:
 • Prawo jazdy kat. C, C+E z kwalifikacją wstępną przyspieszoną do kat. C+E (200h)
 • Opiekun osoby starszej lub niepełnosprawnej (72/90h)
 • Technolog robót wykończeniowych w budownictwie (174h)
 • Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC (140h)
 • Monter instalacji urządzeń sanitarnych (hydraulik) z egzaminem czeladniczym (250h)

Finansujemy również szkolenia indywidualne do wysokości:

 1. 4 000 zł - za osobę, z zastrzeżeniem pkt. 2-4
 2. 5 000 zł - w przypadku os. bezrobotnych powyżej 50 r.ż., os. pozostających w rejestrze PUP łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, os. będących dłużnikami alimentacyjnymi
 3. 6 000 zł -  os. z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
 4. 7 000 zł - szkolenia z zakresu branży informatycznej

 

Ponadto podczas odbywania szkolenia grupowego:

 • przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości  1489 zł zasiłku jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin
 • zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania szkolenia
 • wyżywienie.

Koszt szkolenia do wysokości wskazanej powyżej pokrywa urząd pracy.

Naszym celem jest pomoc w podniesienie Państwa kwalifikacji i znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia!

Jesteśmy tu dla Ciebie!

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu zapraszamy do kontaktu:

PUP Lublin – ul. Mełgiewska 11 c, 20-209 Lublin, Tel. 81 745 18 16 wew. 262; 501870996

Filia w Bełżycach – ul. Lubelska 8, 24-200 Bełżyce, Tel. 81 517 37 70 wew.11; 506174596

Filia w Bychawie – ul. Mickiewicza 11, 23-100 Bychawa Tel. 81 566 00 36 wew. 21; 506 174 293

Autor: Gmina Wysokie
Powrót