GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Aktualności

Lampa Led
Opublikowane dn. 12-05-2021

Umowa o modernizację oświetlenia w gminie Wysokie podpisana!

Gmina Wysokie podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym EKOEL Michał Studnicki o wykonanie zadania pn. „Modernizacja oświetlenia w Gminie Wysokie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zakres inwestycji obejmuje:

 1. montaż szaf oświetlenia ulicznego SOU wyposażonych w inteligentny system zarządzania oświetleniem i baterię dławików kompensacyjnych;
 2. zdemontowanie istniejących sodowych opraw oświetlenia ulicznego;
 3. montaż słupów oświetleniowych wysokość masztu 6500 mm o średnicy 146 mm w podstawie.
 4. wymianę kabli na min 0,7 m od powierzchni ziemi, pod kabel należy wykonać 10 cm podsypki piaskowej;
 5. wymianę linii napowietrznych typu AL. oświetlenia ulicznego wskazanego przez PGE  na linie izolowane;
 6. wymianę 572 sztuk  opraw oświetleniowych i  49 sztuk żarówek LED:
 
Oprawy oświetlenia ulicy LED 60:
 • min. ilość diod LED: 24 szt,
 • max. moc oprawy LED: 67W,
 • min. strumień świetlny oprawy: 8550 lm,
 • temperatura barwowa 4000 - 5000K
 • klasyfikacja oświetleń CIE: 100,
 
Oprawy oświetlenia ulicy LED 72:
 • min. ilość diod LED: 24 szt,
 • max. moc oprawy LED: 79W,
 • min. strumień świetlny oprawy: 9950 lm,
 • temperatura barwowa 4000 - 5000K
 • klasyfikacja oświetleń CIE: 100,
 
Oprawy oświetlenia ulicy LED 96:
 • min. ilość diod LED: 64szt,
 • max. moc oprawy LED: 105W,
 • min. strumień świetlny oprawy: 15300 lm, 
 • temperatura barwowa 4000 - 5000K
 • klasyfikacja oświetleń CIE: 100,
 
Oprawy oświetlenia ulicy LED 120 :
 • min. ilość diod LED: 64szt,
 • max. moc oprawy LED: 129W,
 • min. strumień świetlny oprawy: 18400 lm, 
 • temperatura barwowa 4000 - 5000K
 • klasyfikacja oświetleń CIE: 100,
 
Żarówki LED :
 • moc żarówki LED: 125W,
 • temperatura barwowa 4000 - 5000K
 
Zakres prac obejmuje również pomiary:
 • pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
 • pomiary rezystancji izolacji w obwodach rozdzielczych
 • pomiary rezystancji izolacji w obwodach oświetleniowych
 • badanie oddzielenia od siebie obwodów
 • sprawdzenie skuteczności przed dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-C
 • pomiar natężenia oświetlenia. 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia 30.11.2021 r. Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi 1 339 654,50 zł.

Logotypy dofinansowania:

 
Autor: Gmina Wysokie
Powrót