GOSPODARKA ODPADAMI
Kobieta segreguje śmieci
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI
Panele fotowoltaiczne i wiatraki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wycięta rodzina z papieru w dłoni osoby
FOTO GALERIA
FOTO GALERIA

Aktualności

Kawałek okładki z raportu- herb gminy kawałek zdjęcia i napis Raport o stanie Gminy Wysokie za 2020 r
Opublikowane dn. 21-06-2021

Zaproszenie do debaty nad Raportem o stanie Gminy Wysokie za 2020 rok

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz., 713) Wójt Gminy Wysokie zobowiązany jest przedstawić Radzie Gminy Raport o stanie Gminy za 2020 rok.

Raport w wersji elektronicznej do pobrania dostępny jest poniżej. 
 
W debacie nad Raportem o stanie Gminy Wysokie za 2020 rok mogą zabrać głos radni oraz chętni mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest zgodnie z art. 28aa, ust. 6-8 wyżej przywołanej ustawy o samorządzie gminnym, złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Gminy poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której będzie rozpatrywany Raport o stanie gminy. Mieszkańcy będą zabierać głos według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.
 
Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Wysokie za 2020 rok odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021 (środa) o godz. 9:00 w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Wysokiem (dolna sala gimnastyczna).
 
Przewodniczący Rady Gminy Wysokie
             Andrzej Deruś
 
Autor: Gmina Wysokie
Powrót