r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Konkurs na "Najpiękniejszą Posesję Powiatu Lubelskiego"

21-07-2017

Starosta Lubelski zaprasza wszystkich mieszkańców Powiatu Lubelskiego do uczestnictwa w konkursie pt. „Najpiękniejsza Posesja Powiatu Lubelskiego”

Celem organizacji konkursu jest podniesienie walorów estetycznych i ogólnego wyglądu Powiatu Lubelskiego, zapewnienie bardziej atrakcyjnych warunków do rekreacji i wypoczynku mieszkańcom oraz propagowanie działań proekologicznych. Dzięki temu konkursowi realizowana jest także idea promocji gminy, jako zakątka o atrakcyjnych walorach estetycznych i ekologicznych. Warunkiem uczestniczenia w konkursie będzie spełnienie wymogów regulaminowych. Komisja konkursowa dokona wyboru trzech najładniejszych posesji w dwóch kategoriach: zagroda wiejska (gospodarstwo rolne) i zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna, a ich właściciele otrzymają nagrody pieniężne oraz pamiątkowe tablice.
Oficjalne wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Wojewódzkich w Radawcu Dużym k. Lublina w dniu 27 sierpnia 2017 r. 
Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie należy dokonywać za pomocą karty zgłoszenia posesji (faksem, drogą elektroniczną lub pocztą) do konkursu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2017 r. do Urzędu Gminy.
 
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software