r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

Komunikat - brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego Giełczew

01-10-2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie wydał w dniu 01.10.2018 r. decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Giełczew gm. Wysokie i nakazującą podjęcie skutecznych działań naprawczych celem uzyskania prawidłowych parametrów mikrobiologicznych wody.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Wysokie, dnia 01.10.2018 r.

Unieruchomienie wodociągu oznacza, że woda w obecnym stanie nie nadaje się do spożycia przez ludzi, tzn. do picia, przygotowania posiłków, lodu, mycia owoców i warzyw, mycia zębów i rąk, kąpieli, prania, prac porządkowych.
Przedmiotowy wodociąg zaopatruje w wodę następujące miejscowości: Giełczew Pierwsza, Giełczew Druga, Giełczew Kolonia, Giełczew Doły, Kajetanów, Radomirka, Kąty, Kosarzew Stróża, Spławy.
Przedłożone przez Gminę Wysokie w dniu 01.10.2018 r. Powiadomienia o przekroczeniach nr: 12624600, nr: 12624598 z przeprowadzonych badań wody w ramach kontroli wewnętrzne z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Giełczew gm. Wysokie w dwóch punktach kontrolnych, wykazały przekroczenia parametru mikrobiologicznego.
Informuję, iż w dniu 01.10.2018 roku (tj. w dniu otrzymania informacji od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie) podjęto skuteczne działania naprawcze mające na celu doprowadzenie wody dostarczanej przez przedmiotowy wodociąg do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym.
Aktualne informacje dotyczące jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia  wodę gm. Wysokie będą przekazywane na bieżąco.
Informujemy również, iż woda nadająca się do spożycia będzie dostarczona w dniu dzisiejszym.

 

                                                                                                                                                        Wójt Gminy Wysokie

                                                                                                                                                             Anna Wojtas

Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software