r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Struktura Urzędu Gminy

 

 

Wójt Gminy Wysokie

Zastępca Wójta Gminy Wysokie

1. Referat Organizacyjny "RO"

 1. Sekretarz Gminy Wysokie,
 2. Stanowisko ds. organizacji kancelarii i obsługi Rady Gminy,
 3. Pracownik gospodarczy
 4. Konserwator urządzeń wodociągowych
 5. Sprzątaczka
 6. Kierowca

 2. Referat  Finansowy i Kadr "RFK" 

 • Skarbnik Gminy Wysokie
 • Stanowisko ds. księgowości budżetowej i spraw kadrowych
 • Stanowisko ds. finansowo-księgowych (5 etatów),
 • Stanowisko ds.księgowości oświatowej

3. Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska "RIGO"

 • Stanowisko ds. mienia komunalnego i rolnictwa
 • Stanowisko ds.  zagospodarowania przestrzennego i inwestycji
 • Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 • Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi
 • Stanowisko ds. infrastruktury, wojska i OSP

4. Samodzielne stanowiska

 • Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego "USC"
 • Stanowisko ds. dowodów osobistych, działalności gospodarczej i obrony cywilnej "DOC"

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software