r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Samodzielne stanowisko ds. dowodów osobistych, dzialalności gospodarczej i obrony cywilnej

Wniosek o wpis do CEIDG

Wniosek o wpis do CEIDG

I

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1829).
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr. 173 poz. 1808 ze zm.).

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Samodzielne stanowisko ds. dowodów osobistych, działaności gospodarczej i obrony cywilnej

III

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony formularz CEIDG-1

IV

Wymagane załączniki

V

Dokumenty do wglądu

 • Dowód osobisty (lub paszport) do wglądu.
 • W przypadku obcokrajowców, o których mowa w art. 13 ust. 2,4 oraz 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, dane dokumentu potwierdzającego status pobytu na terytorium RP (lub oryginał tego dokumentu do wglądu).

VI

Termin załatwiania sprawy

 • Do końca kolejnego dnia roboczego po dniu złożenia wniosku– czas na wprowadzenie przez Urząd Gminy wniosku do systemu CEIDG.

VII

Opłaty

 • Brak

VIII

Tryb odwołania

 • Brak.

IX

Uwagi

Wniosek o wpis do CEIDG-1 można także złożyć:

 • w dowolnym Urzędzie Gminy w Polsce.
 • bezpośrednio elektronicznie do CEIDG.
 • pocztą do dowolnego Urzędu Gminy w Polsce za notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu.
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software