r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Samodzielne stanowisko ds. dowodów osobistych, dzialalności gospodarczej i obrony cywilnej

Działalność Gospodarcza

Od 1 lipca 2011 r. obowiązki ewidencyjne w zakresie działalności gospodarczej przejeła Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzona przez Ministra Gospodarki.
 
W CEIDG przedsiębiorcy mogą załatwić sprawy dotyczące ich firmy w dowolnym urzędzie gminy w Polsce lub dowolnym urzędzie miasta, bez względu na miejsce zamieszkania.
 
Posiadacze podpisu elektronicznego bądź zaufanego profilu ePUAP mogą składać wnioski do CEIDG bezpośrednio przez Internet.
 
Wniosek CEIDG-1 jest elektronicznie przekazywany do Urzędu Statystycznego, Urzędu Skarbowego oraz do ZUS.
 
Potwierdzeniem prowadzenia działalności gospodarczej jest informacja umieszczona na stronie internetowej CEIDG.
 
Wszystkie gminy w Polsce przekazały do końca 2011 r. dane czynnych przedsiębiorców (oraz wykreślonych po 1 lipca 2011 r.) do CEIDG.
Mając na uwadze powyższe Gmina Wysokie zaprzestaje wydawania zaświadczeń potwierdzających aktualne dane przedsiębiorcy, a wyszukiwarka czynnych przedsiębiorców wpisanych do bazy, dostępna jest przez centralną bazę CEIDG.
 
Urząd Gminy Wysokie pozostaje właściwym do udzielania informacji o przedsiębiorcach wykreślonych z ewidencji prowadzonej  przed 1 lipca 2011 r. oraz w zakresie danych archiwalnych nie przeniesionych do CEIDG. Informacje o których mowa podlegają przepisom ustawy o ochronie danych osobowych. W związku z powyższym zaświadczenia wydawane są jedynie na pisemny wniosek, w którym należy wskazać interes prawny (lub podstawę prawną) upoważniającą do otrzymania tych informacji.
 
Uwaga
Gmina Wysokie przypomina, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki są bezpłatne.

W związku z powyższym do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością.

Szczegółowe informacje i pomoc na ten temat Działalności Gospodarczej można uzyskać w Urzędzie Gminy, p. nr 10. Tel: 84 680 62 06 wew. 39
Powrót
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software