r. Imieniny:
Wyszukiwarka
Ochotnicza Straż Pożarna
Jednym z wielu zadań realizowanych przez samorządy gmin jest ochrona przeciwpożarowa ludności oraz likwidowanie zagrożeń spowodowanych klęskami żywiołowymi i skutkami rozwoju cywilizacji. Na terenie gminy Wysokie działa 16 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym 8 jednostek typu "S" i 8 jednostek typu "M". Jednostki OSP zrzeszają w swoich szeregach 369 druchów, w tym 63 członków honorowych.

Wszystkie sekcje bojowe posiadają podstawowy sprzęt gaśniczy, wyposażenie, umumdurowanie oraz wyszkolenie. Do najstarszych jednostek OSP z terenu gminy Wysokie zaliczają się: Ochotnicza Straż Pożarna Wysokie - 1909, Ochotnicza Straż Pożarna Zabłocie - 1925, Ochotnicza Straż Pożarna Dragany - 1925. Przed II wojną Swiatową powstało jeszcze 5 jednostek OSP, pozostałe jednostki założone po II wojnie światowej. Jednostka ta w roku 1999 otrzymała samochód marki "Lublin 3", który w roku 2000 wyposażony został w niezbędny specjalistyczny sprzęd. Samochód ten jest szczególnie potrzebny na terenie naszej gminy ze względu na przecinające się szlaki komunikacyjne w miejscowości Wysokie i dużą ilość wypadków na terenie gminy.

Jednostka OSP w Draganach wzięła udział w działaniach ratowniczych podczas akcji przeciwpowodziowej w miejscowości Zastów Kaczmarski, gm. Wilków, woj. Lubelskie niosąc pomoc powodzianom.

Reprezentowała także gminę Wysokie na powiatowych zawodach sportowo- pożarniczych, które odbywały się w Bełżycach (1999) i Pszczelej Woli (2001). Druchowie strażacy to ludzie wyróżniający się w pracach społecznych i akcjach ratowniczo - gaśniczych. Mimo uciążliwości dnia codziennego, kłopotów i różnych spraw osobistych strażacy zawsze znajdują czas na swoją pracę.

W miejscowościach Giełczew, Maciejów Stary, Wysokie, Zabłocie i Nowy Dwór jednostki OSP posiadają poczty sztandarowe, które godnie reprezentują strażaków gminy Wysokie na różnego rodzaju uroczystościach rangi wojewódzkiej, powiatowej i gminnej.Prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Wysokie
 
Antoniówka
Biskupie
Dragany
Giełczew
Giełczew Doły
Guzówka
Łosień
Maciejów Stary
Nowy Dwór
Radomirka
Rezerwa
Słupeczno
Spławy
Stolnikowizna
Wysokie
Zabłocie
Józef Jędzura 
Henryk Ładniak 
Jarosław Nowakiewicz
Mariusz Poniewozik 
Eugeniusz Romanek 
Krzysztof Małek
Janusz Plich 
Marek Matyjaszek 
Mariusz Dziewa
Jan Hajduk 
Krzysztof Pawlos 
Henryk Fik
Czesław Grudzień 
Józef Kardyka 
Grzegorz Wójcik 
Tadeusz Flis
Dane kontaktowe

ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel: 84 680 62 06 /42
fax:84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
facebook.com/Gmina-Wysokie

Wszystkie prawa zastrzeżone Gmina Wysokie
Projekty i wykonanie: Sulimo Software